Glädje och hjälp till din vardag

Glada Seniorer erbjuder dig glädje, lycka och stöd i din vardag. Saknar din vardag verksamhet som ordnas enbart för dig eller i sällskap av andra likasinnade seniorer? Behöver du en service som är skräddarsydd för just den här stunden? Önskar du glädje, hjälp och trygghet för att bo hemma? Glada Seniorer uppfyller dina önskemål både ger glädje och hjälp till din vardag!
 
Vi uppskattar och respekterar individualitet. Var och en av oss har under åren hittat de egna viktiga och omtyckta sakerna som gett oss glädje och styrka i livets olika situationer. Dessa kan vara till exempel andra människor, naturen, motion, musik, teater eller litteratur. Vi vill möjliggöra att dessa saker fortsätter att vara en del av din vardag, oberoende av din ålder eller funktionsförmåga.
 
Förutom individualitet, baserar sig Glada Seniorer -verksamheten på ett pålitligt, tryggt och likasinnat kollektiv. Som Glad Senior är även du med och utvecklar vår funktionella gemenskap.
 
Vi förverkligar den service du behöver antingen själva eller tillsammans med våra samarbetspartners. Din glädje styr vår dagliga verksamhet. Grundstenarna för vår verksamhet är pålitlighet, trygghet, ansvarsfullhet, etik, närhet och individualitet.
 
Oberoende vad dina behov och önskemål är, hittar vi en lösning. Saknar du i din vardag till exempel:
 
Glädje och lycka i din vardag
 
Glada Seniorer möjliggör en aktiv verksamhet och gör det lätt för er att upprätthålla kontakten med dina nära, dina vänner och andra i ditt sociala nätverk. Vi ordnar evenemang och utflykter för smågrupper med delade intressen. Vi ordnar även gärna ett privat evenemang eller en utflykt åt dig och dina vänner utgående från dina behov.
 
Vi gör det som intresserar dig.
 
Glädje och hjälp till ditt hem
 
Glada Seniorer utgår ifrån dina behov och önskemål. Vi uppfyller den service som är viktig och skräddarsydd just för dig, på ett tryggt och pålitligt sätt. Genom Glada Seniorer hittar du hemmets och vardagens hjälp och stöd snabbt och lätt på samma ställe.
 
Alla Glada Seniorer -arbetstagare har personlig erfarenhet av att erbjuda glädje, hjälp och stöd åt seniorer i den egna närkretsen. Du som Glad Senior tillhör vår närkrets. Glädjen i din vardag ger även oss livsglädje.
 
Dina intressen
 
De Glada Seniorernas små hobbygrupper och evenemang uppmuntrar till både gamla och nya hobbyn i sällskap av likasinnade människor.
 
Om oss
 
Glada Seniorer uppskattar och respekterar individualitet. Vi har alla under livets gång format en unik livshistoria som är baserad på våra egna personliga upplevelser. Därmed har vi alla under årens lopp hittat de viktiga och omtyckta sakerna som gett glädje och styrka i livets olika situationer. Bland dessa saker har varit till exempel andra människor, naturen, motion, musik, teater eller litteratur. Vi vill möjliggöra att dessa saker fortsätter att vara en del av er vardag, oberoende av er ålder eller funktionsförmåga.
 
Vi alla Glada Seniorer -kompisar har personlig erfarenhet av att erbjuda glädje, hjälp och stöd åt seniorer i den egna närkretsen. Företagets grundare Seija, magister i hälsovetenskaper (gerontologi och folkhälsovetenskap), har i samband med sina studier gjort sig förtrogen förutom med åldrandet även med de omständigheter som stöder hemmaboendet.
 
Grundstenarna för vår verksamhet är pålitlighet, trygghet, ansvarsfullhet, etik, närhet och individualitet.
 
Vi önskar att du som Glad Senior tillhör vår närkrets och är med oss i att utveckla vår aktiva gemenskap. Vi vill trygga din vardagsglädje och lycka. Detta ger även oss livsglädje.
 
Vi finns på huvudstadsregionen och för hemhjälpens och stödtjänstens del i Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda.
 
Ta kontakt, så hämtar vi glädje och hjälp åt dig eller åt någon av dina nära och käras vardag!
 
Våra kontaktuppgifter är:
 
Info
Tel. +358 40 5883 146
e-mail: info@iloisetseniorit.fi
 
Seija Uusihannu
Tel. +358 40 5886 348
e-mail: seija@iloisetseniorit.fi